Els nostres proveidors

Som una empresa altament especialitzada en tot tipus de cobertes i estructures amb fusta. Tant amb bigues massisses, de fusta laminada, bilaminades, trilaminades, com amb fusta convencional (avet, pi negre, castanyer, roure, landes, iroko, Elondo…). Ja sigui deixades de serra, polides, sorrejades, etc. Amb tot tipus de tractament: immersió, termoform, imprimació , autoclau, etc. Tots amb els certificats adients. També disposem dels ferratges especials per a teulades. Podent fer tot tipus d’encaixos, acabats o mutllures a les bigues mitjançant el control numèric. Disposem, també, d’un departament tècnic on podem fer-vos els planells de la coberta amb cotes, càlcul de dimensions, per tal de complir les normes del codi tècnic de la construcció. A part de les bigues, us podem servir tot tipus de làmines sota coberta, aïllaments ecològics, panells sandvitx de la casa Termochip, de la qual en som distribuïdors, taulell llistonat per a estructures i sostres sense necessitat de bigues. Tot, amb infinitat d’acabats.

Tot tipus d’acabats en cobertes