Construcció

A l’apartat de construcció hi trobaràs: vestiments, taulers per encofrar, làmines transpirables tant per façanes com per cobertes, normals i metàl·liques, estaques, taulonet, tauló, bigues, travesses, taules, fusta tractada, suports…

Material per la construcció
Jardineria

Per la jardineria disposem de pilars, tanques, travesses, gelosies, panells, pals rodons (amb punta o sense), jardineres, taules, llosetes especials per terra i fusta amb rotllo que s’adapta a qualsevol desnivell. Tant amb fusta tropical com amb pi tractat (amb autoclau, immersió o termotractat). Més tots els ferratges per tal de poder-ho muntar.